Hisservice

Vad menas med hisservice?

Hisservice är en tjänst som syftar till att säkerställa att hissar fungerar korrekt och säkert. Det innebär att en kvalificerad tekniker kommer att besöka din fastighet och utföra en serie kontroller samt underhållsåtgärder av hissarna.

Under en hisservice kan teknikern inspektera och testa hissens mekaniska och elektriska komponenter, såsom motorer, dörrsystem, bromsar och kontrollpaneler. Målet är att säkerställa att din hiss fungerar smidigt och säkert.

Hisservice är viktigt eftersom att hissar är komplexa och tekniskt avancerade system som behöver underhållas regelbundet för att fungera korrekt och säkert. Genom att anlita en professionell hisstekniker för din hisservice kan du undvika driftstörningar och potentiellt farliga situationer.

 

Varför är hisservice viktigt?

  • Säkerhet: Hissar är en viktig del av många byggnader och används dagligen av många människor. En välunderhållen hiss är säkrare att använda och minskar risken för olyckor och skador.
  • Lång livslängd: Genom regelbunden hisservice kan man förlänga hissens livslängd. Detta kan spara pengar i det långa loppet eftersom det kan minska behovet av att ersätta hissen tidigare än nödvändigt.
  • Komfort: En hiss som fungerar bra och är i bra skick ger en bättre användarupplevelse och ökar komforten för de som använder hissen.
  • Minskar driftstopp: Genom att regelbundet serva hissen och byta ut delar som behöver bytas, minskar risken för oväntade driftstopp. Detta kan minska störningar och obehag för byggnadens användare.

Skriv på ett serviceavtal med oss!

Det finns många fördelar med att välja att ha ett serviceavtal med oss på RROS .

  • Trygghet och säkerhet: Genom att ha ett serviceavtal med RROS kan man vara säker på att hissen alltid är i gott skick och uppfyller de senaste säkerhetskraven. Vi genomför regelbundna servicebesök och underhåll vilket minskar risken för att det skulle uppstå driftstörningar eller säkerhetsproblem.
  • Prioriterad service: Med ett serviceavtal får man prioriterad service om det skulle uppstå problem med hissen. Detta innebär att vi prioriterar våra serviceavtalskunder och sätter dem högst upp på vår lista över serviceärenden.
  • Kostnadseffektivitet: Genom att ha ett serviceavtal minskar man risken för oväntade kostnader för reparationer eller utbyten av hisskomponenter. Eftersom att vi genomför regelbundna kontroller upptäcks de mindre problemen och kan då åtgärdas innan de eskalerar till större, kostsamma problem.
  • Kundanpassade avtal: Vi kan kan erbjuda kundanpassade avtal som tar hänsyn till era specifika behov och önskemål. Detta innebär att vi kan skräddarsy avtalet efter exempelvis antalet hissar eller frekvensen av servicebesök.
  • Erfarenhet och kunskap: Vi på RROS har många års erfarenhet inom hissbranschen. Vi har kunskap om hur man reparerar samtliga hissar som finns tillgängliga på marknaden. Vi kan lösa problem som uppstår med din hiss oavsett märke, ålder eller modell.
  • 24/7-support: Ett serviceavtal hos RROS ger dig 24/7-support om det skulle uppstå problem med din hiss.

frågor?

Om du har några frågor angående oss eller någon utav av våra tjänster så får du gärna höra av dig.